Samospráva

Projekt č. 13/2019 - Hudobnotechnické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít

P. č. projektu: 13/2019
Názov projektu: Hudobnotechnické zabezpečenie dobrovoľníckych aktivít
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, sociálna pomoc
Zámer a cieľ projektu: Obnova a doplnenie hudobnotechnického vybavenia spoločenstva Nové Mesto
Miesto a termín realizácie projektu: Pastoračné centrum pri r. k. kostole v Novom Meste n. V., 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 703,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie elektroakustickej gitary, dataprojektora a dynamického nástrojového mikrofónu

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 10.5.2019 | Zobrazené: 227