Samospráva

Projekt č. 10/2019 - Učíme sa vonku

P. č. projektu: 10/2019
Názov projektu: Učíme sa vonku
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Hollého ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: hravou formou položiť základy prírodovednej gramotnosti, zhotoviť exteriérovú učebňu na školskom dvore
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Hollého ul., V.-VI.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 570,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 420,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie šesťhranného altánku

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 4.5.2019 | Zobrazené: 285