Samospráva

Projekt č. 1/2019 - Deti na hokej

P. č. projektu: 1/2019
Názov projektu: Deti na hokej
Žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie podmienok pre deti na športovanie
Miesto a termín realizácie projektu: zimný štadión Nové Mesto nad Váhom, 27.9.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 700,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup hokejového výstroja

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 4.5.2019 | Zobrazené: 315