AKAB opravy optických prístrojov

Oprava ďalekohľadov, puškohľadov, mikroskopov, zememeračských prístrojov, infraďalekohľadov, dataprojektorov a ostatných optických prístrojov.
Opravy elektro, inštalácia CB vysielačiek.

Adresa: Vadovce 56, 91613 Kostolné

IČO:
37483722
Kontakt:
Boris Martinák 
marbesk@gmail.com 
Web:
http://dalekohlady.szm.sk 
Mobil:
090316204