Kultúra

4.10.2007

ZLATÝ OSTEŇ DO MICHALOVIEC

Téma Automobil a súčasnosť oslovila vyše 30 karikaturistov z celého Slovenska. Nižší počet účastníkov XIV. ročníka bienále kresleného humoru a satiry vrchovato nahradila vysoká kvalita väčšiny súťažných prác ako aj ich množstvo.


3.10.2007

ŠTVRŤSTOROČNICA KLUBU DÔCHODCOV

Činnosť seniorov už beží na plné obrátky. Vtomto mesiaci sa ponesie v znamení Mesiaca úcty k starším a štvrťstoročnice existencie klubu dôchodcov .


3.10.2007

Z AKTIVÍT DOCENTA JÁNA BIELIKA

Novozriadená Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka (TU AD) v Trenčíne má od začiatku septembra svojho prvého dekana. Na základe výsledkov výberového konania sa ním stal Novomešťan doc.MUDr. Ján Bielik, CSc., doterajší riaditeľ Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva TU AD.