Registrácia do súťaže „TOMBOLA ZDRAVÉHO NOVOMEŠŤANA“.

Registrácie ukončené.

 

Vážení Novomešťania.

Pandémia ochorenia COVID-19 zasahuje do života celej spoločnosti už od roku 2019.

Uvedomujúc si zložitosť súčasnej doby, chceme, aby sme aj v našom meste úspešne zvládali boj s COVIDOM-19. Chceme byť zodpovední pri prijímaní rozhodnutí, pretože ovplyvňujú život každého Novomešťana. Máme túžbu pracovať a žiť tak, aby nás ochorenie COVID-19 neovplyvňovalo vôbec, resp. v čo najmenšej miere. Chceme sa poďakovať tým, ktorí sa rozhodli víťaziť nad COVIDOM-19 a dali sa zaočkovať. Zároveň chceme motivovať ostatných, ktorí váhajú, aby využili príležitosť a zaočkovali sa proti COVIDU ak im to ich zdravotný stav dovoľuje.

Od 20.9.2021 spúšťame motivačnú súťaž „TOMBOLA ZDRAVÉHO NOVOMEŠŤANA“.

Do súťaže o dvadsať finančných odmien sa môžete zapojiť registráciou na webe mesta podľa podmienok súťaže od 20.09.2021, do 15.11.2021 do 24.00 hod.. Žrebovanie sa uskutoční 17.11.2021.

Podmienky súťaže:

- súťažiaci – dospelá osoba, občan s trvalým pobytom v meste Nové Mesto nad Váhom, ktorý je očkovaný jednodávkovou alebo dvojdávkovou vakcínou používanou na území Slovenskej republiky proti COVID-19 bez ohľadu na to, či absolvoval prvú alebo aj druhú dávku dvojdávkovej vakcíny používanej na území Slovenskej republiky proti COVID-19 a súhlasí s podmienkami súťaže.

- pri registrácii je povinná príloha - doklad o absolvovaní očkovania (naskenované PDF alebo foto potvrdenia).

Ďakujeme Vám.

 
Registrácie ukončené.

      

K stiahnutiu

Publikované: 20.9.2021 | Aktualizácia: 12.10.2021 | Zobrazené: 9019