Pomoc seniorom - rozvoz potravín


Vážení spoluobčania.

Naša spoločnosť, celý svet prežíva obdobie novej pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Situácia je vážna, nepodliehajme však panike, zároveň súčasnú situáciu nezľahčujme, konajme racionálne a zodpovedne.

Na zastavenie šírenia epidémie a liečbu koronavírusu nie je vyvinutý žiaden liek (zatiaľ). Vieme o možnostiach, ako znižovať riziko prenosu nákazy a tlmiť šírenie ochorenia. Našim liekom proti šíreniu tejto choroby je zodpovednosť každého z nás. Zodpovednosť nielen za seba, ale za našich najbližších, našich susedov a ostatných obyvateľov.

Pre každého z Vás a pre podnikateľské subjekty nastáva zložitejšia životná i ekonomická situácia. V tejto dobe sme zvlášť s tými, ktorí sú v boji s koranavírusom v prvej línii. Naši zdravotníci, záchranári, polícia, hasiči a iné dobrovoľné zložky, ktorým sa chceme za všetkých obyvateľov poďakovať.

V tejto pohnutej dobe myslíme na všetkých obyvateľov nášho mesta. Osobitne chceme uľahčiť situáciu a pomôcť našim najzraniteľnejším - seniorov a imobilným osamelým obyvateľom. Chceme Vám vyjsť v ústrety so zabezpečením dovozu základných potravín priamo k Vám domov.

Sme si vedomí náročnosti a zodpovednosti poskytovania tejto služby, preto sa zároveň obraciame na Vás obyvateľov-dobrovoľníkov, ktorí ste ochotní mestu s rozvozom potravín pomôcť, registrujte sa na našej stránke: Registrácia - dobrovoľník.

Vy, ktorí pomoc potrebujete (obyvateľ žijúci v Novom Meste nad Váhom – osamelo žijúci seniori nad 70 rokov a imobilní,  osoby, ktoré si nemôžu samotnéi zabezpečiť základné potraviny), registrujte sa na našom webe:

  • prostredníctvom formulára (Registrácia - žiadateľ o pomoc),alebo
  • emailom: pomoc@nove-mesto.sk, prípadne
  • telefonicky na číslo: 0915 595 613.

Zároveň prosíme občanov, ktorí vedia o osobách, ktoré pomoc potrebujú a spĺňajú podmienky dovozu potravín, aby nám ich oznámili (prostredníctvom webu, emailom, alebo telefonicky).

 

>> Registrácia - žiadateľ o pomoc <<

 

>> Registrácia - dobrovoľník <<

 

Spôsob doručovania pre občanov spĺňajúcich horeuvedené podmienky:

Registrácia databázy žiadateľov od 19.3. do 24.3. (po tomto termíne je možné ďalšie nahlasovanie sa).

Rozvoz cca od 30.3 s tým, že jednému žiadateľovi sa uskutoční dovoz max 1x za týždeň (základné tovary, potraviny: chlieb, vajíčka, olej, mlieko, maslo, taletný paier).

Spôsob:

  • Deň D – žiadateľ si objedná základné potraviny mailom, alebo telefonicky v čase od 8.00 do 11.00
  • Od 11.30 mesto odovzdá objednávky na prípravu spolupracujúcim dodávateľom potravín
  • Deň (D+1) od 8.00 do 10.00 bude žiadateľovi oznámená suma za nákup a žiadateľ si túto finančnú čiastku pripraví
  • Deň (D+1) doručenie objednaných potravín v čase od 11.00 do 14.00
Publikované: 18.3.2020 | Aktualizácia: 5.6.2020 | Zobrazené: 1633