Samospráva

Zástupcovia primátora

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

PhDr. Kvetoslava Hejbalová

Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

(Mestský úrad, 1. poschodie, č.d. 212)

Telefón: 032/ 7402 212
E-mail: kvetoslava.hejbalova@nove-mesto.sk
Funkcie: členka Mestskej rady
               podpredsedníčka komisie školstva, mládeže a športu
               predsedníčka Mestskej časti č.3

               vykonávanie sobášneho aktu

 

JUDr. Vladimír  Fraňo, LL.M.

JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.

JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.

Mestský úrad
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

(Mestský úrad, 1. poschodie, č.d. 212)

Telefón: 032/ 7402 217
E-mail: vladimir.frano@nove-mesto.sk
Funkcie: člen Mestskej rady
              člen finančnej komisie
              člen komisie na riešenie sťažností