Zverejňovanie

Všeobecne záväzné nariadenia - zrušené

Názov Dátum
VZN č. 4-2012 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy - zrušené 11.09.2012
VZN č.1-2013 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené 03.05.2013
VZN č. 2-2013 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené 03.05.2013
VZN č. 3-2013 - o odpadoch - zrušené 03.05.2013
VZN č. 2-2014 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené 25.03.2014
VZN č. 3-2014 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrušené 25.03.2014
VZN č. 4-2014 o zásadách volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15.novembra 2014 v podmienkach mesta Nové Mesto nad Váhom - zrušené 26.08.2014
VZN č. 2/2015 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené 15.04.2015
VZN č. 3/2015 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Novomestský jarmok - zrusené 15.04.2015
VZN č. 1/2016 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Deň mesta - zrušené 28.04.2016