Zmluvy, faktúry, objednávky

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 41150058 16.2.2016 efakturujeme Vám práce na dohodu, ktoré sme uhradili zamestnancom TSM za práce vykonané počas...    
Detail Faktúra za rok 2014 556,67€ 16.2.2016    
Detail Faktúra 7100160152 2.8.2016 dmena komisionára - 7/2016    
Detail Faktúra 41180002 19.3.2018 Na základe Dohody o rozsahu realizácií spätných povrchových úprvách pri stavbe "...    
Detail Objednávka vyšlá 2013031 8.3.2013 rekonštrukcia písma na pomníku J.L.Holubyho v parku J.M.Hurbana DVONTA s.r.o. 46 957 871  56,40 EUR 
Detail Zmluva k nájomnej zmluve Dododatok č.1 k z. č.19/2006 3.4.2017 Predmetom Dodatku č. 1 je zmena nájomcu Ing. Marián Ovšák    
Detail Zmluva Kúpna 6/2016/KZ-OPSM 12.7.2016 Predaj nehnuteľnosti – časti pozemku zameraného ako parcela registra C KN č. 1690/2 druh... Ingrid Tinková   2 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016050 4.4.2016 Objednávka pracovných vinylových rukavíc LEJA-SK, s. s r.o., Jaroslava Mažárová, 44211881  100,80 EUR 
Detail Zmluva o prevode vlastníctva bytu 442016msbp 5.12.2016 Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva Marek Bango   1 902,97 EUR 
Detail Zmluva Kúpna 21/2018/KZ-OPSM 14.12.2018 Zmluva o prevode:
- stavba súpisné č. 54 – dom na Ul. J. Gábriša, postavený na pozemku...
Petronela Porubská   77 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 185065 29.6.2018 Prenájom strelnice , munícia - MsP RDA s.r.o. 36851680  534,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19171 20.8.2019 Prenájom strelnice , munícia - MsP RDA s.r.o. 36851680  717,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 19197 16.10.2019 Prenájom strelnice, munícia a inštruktori strelby - MsP RDA s.r.o. 36851680  804,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19239 13.11.2019 Služobné oblečenie - MsP RDA s.r.o. 36851680  672,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 19275 11.12.2019 Služobná obuv - MsP RDA s.r.o. 36851680  279,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 0922018 14.1.2019 poštovné a služby ? 517,14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017177 17.10.2017 Vybavenie kancelárie a úložných priestorov Centrálneho registratúrneho strediska Mesta... A J Produkty a.s. 36268518  1 123,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017186 19.10.2017 Vybavenie kancelárie a úložných priestorov Centrálneho registratúrneho strediska Mesta... A J Produkty a.s. 36268518  1 123,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 201707184 20.11.2017 Kancelársky nábytok - registratúrne stredisko A J Produkty a.s. 36268518  1 123,20 EUR 
Detail Zmluva o zabezpečení umeleckej činnosti 11/2019/MsKS 5.6.2019 zabezpečenie predstavenia pre deti „Domček, domček, kto v tebe býva?“
v rámci...
A.L.I. Production s.r.o. 47825405  300,00 EUR