Dodatok č. 1 k Z.č.SAŽP SERP/ZO/2018/31

Typ: o poskytnutí podpory
Číslo: 1 k Z.č.SAŽP SERP/ZO/2018/31 
Predmet : predmetom tohto dodatku je úprava článku III. ods. 2 
Partner: Slovenská agentúra životného prostredia
IČO: 00626031
Adresa: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Dátum zverejnenia: 19.8.2019 
Dátum účinnosti: 20.8.2019 
Deň podpisu: 31.7.2019 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  Dodatok č.1 k Z.č.SAŽP SERP/ZO/2018/31 - Slovenská agentúra životného prostredia.pdf, Veľkosť: 75.83 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: poskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov