Objednávka č. 2019161

Typ: vyšlá
Číslo: 2019161 
Predmet : OP a OS elektrického zariadenia v objekte Útulok pre občanov bez prístrešia, Nové Mesto nad Váhom  
Partner: MAREZ, s.r.o.
IČO: 44635753
Adresa: Obrancov mieru 347/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Dátum vystavenia: 26.6.2019 
Schvaľuje: Ing. Dušan Današ, prednosta MsÚ 
Dátum zverejnenia: 26.6.2019 
Cena s DPH: 110,35 EUR 
  Objednávka č.: 2019161, Veľkosť: 80.02 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v objektoch objednávateľa uvedených v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len revízie) elektrických zariadení v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. a platných STN.

Faktúra: Revízie elektroinštalácie - Útulok