Verejné obstarávanie

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000,- € , 1.Q 2018

Dátum zverejnenia:
11.4.2018
Poradové číslo:
5/2018
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka s n.h. (§117)
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
 

Kontakt

Miroslav Hikel
Tel.: 032/7402 305

Dokumenty