Zverejňovanie

Úradná tabuľa

Názov Dátum
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 23.10.2020 26.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 22.10.2020 23.10.2020
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 21.10.2020 21.10.2020
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 20.10.2020 21.10.2020
Prerušenie distribúcie elektriny 28.-29. október 2020 (Mnešická, Tehelná, Pri klanečnici, pri záhradách) 21.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 19.10.2020 20.10.2020
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 19.10.2020 20.10.2020
Pozvánka na 11. zasadnutie poslancov MsZ dňa 27. októbra 2020 19.10.2020
Priamy prenájom - pozemky na ul. Banská - 16-10-2020 16.10.2020 Priamy prenájom - pozemky na ul. Banská - 16-10-2020 - 289.09 kB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - podnájom nebytových priestorov - Dom služieb 16.10.2020 OVS - podnájom nebytových priestorov - Dom služieb - 16-10-2020 - 194.68 kB
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody 2/2 - 4. kolo 16.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 16.10.2020 16.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky zo dňa 16.10.2020 16.10.2020
Ozámenie o uložení zásielok zo dňa 13.10.2020 14.10.2020
Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov - Univerzál, Tina, Forkýs, Škorpion 12.10.2020 Zverejnenie zámeru mesta - podnájom nebytových priestorov - Univerzál, Tina, Forkýs, Škorpion 12-10-2020 - 150.08 kB
Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2020 12.10.2020 Návrh 3. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2020 - 2.59 MB
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta - dňa 14.10. 2020 (streda) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 08.10.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie pre rozvoj bývania - dňa 13.10.2020 (utorok) o 14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 245 07.10.2020
Pozvánka na zasadnutie komisie dopravného rozvoja mesta - dňa 13.10. 2020 (utorok) o 13.15 hod. v zasadačke Mestského úradu č.d. 254 06.10.2020
Rozšírenie činnosti zariadenia na zber a výkup odpadov – Nové Mesto nad Váhom – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 1.10.2020 01.10.2020
Plán udržateľnej mobility TSK – záverečné stanovisko - 1.10.2020 01.10.2020
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom 01.10.2020 Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Bytový komplex NOVA v Novom Meste nad Váhom. - 217.05 kB
Oznámenie Mestského úradu o obmedzení prevádzky 01.10.2020
Zápisnica z 10. zasadnutia MsZ konaného dňa 8. septembra 2020 28.09.2020
Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 5.10.do 25.10.2020 - príkaz primátora mesta č. 5/2020 28.09.2020 Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 5.10.do 25.10.2020 - príkaz primátora mesta č. 5/2020 - 198.37 kB