Samospráva

Projekty participatívneho komunitného rozpočtu

 

13.10.2017

Projekt č. 5/2017 - Podpora zdravej výživy detí a mládeže - II. kolo

P. č. projektu: 5/2017
Názov projektu: Podpora zdravej výživy detí a mládeže
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: podpora zdravej výživy detí a mládeže v rámci školského stravovania prostredníctvom zlepšenia podmienok v ŠJ a verejnej ochutnávky zdravých jedál a potravín
Miesto a termín realizácie projektu: SŠ sv. Jozefa Nové Mesto n. V. – Klčové 87 – 2.10. – 15.12.2017
Celkové náklady na projekt v eur: 4 765,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


21.6.2017

Výsledok verejného posudzovania projektov PKR

Výsledok verejného posudzovania projektov PKR na rok 2017:

1. projekty určené na verejné hlasovanie:
Projekt č. 1/2017: Novomestský pivný festival, predkladateľ Double Agency,
Projekt č. 2/2017: Dopraváčik, predkladateľ Materská škola Nové Mesto nad Váhom,
Projekt č. 4/2017: Deti na hokej, predkladateľ Hokejový klub Nové Mesto n. V.

2. vyradené projekty:
Projekt č. 3/2017: Open Jazz Fest 2017, predkladateľ Modrá nota


13.6.2017

Projekt č. 4/2017 - Deti na hokej

P. č. projektu: 4/2017
Názov projektu: Deti na hokej
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.
Oblasť podpory: šport
Zámer a cieľ projektu: vytvoriť deťom materiálne podmienky na tréning
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom – zimný štadión
Celkové náklady na projekt v eur: 4 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.6.2017

Projekt č. 3/2017 - Open Jazz Fest 2017 - vyradený

P. č. projektu: 3/2017
Názov projektu: Open Jazz Fest 2017
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Modrá nota, o. z.
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: organizácia open air festivalu džezovej hudby
Miesto a termín realizácie projektu: Nové mesto n. V. – Zelená voda
Celkové náklady na projekt v eur: 38 500,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.6.2017

Projekt č. 2/2017 - Dopraváčik

P. č. projektu: 2/2017
Názov projektu: Dopraváčik
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Materská škola Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: doprava a komunikácie
Zámer a cieľ projektu: dokončenie dopravného ihriska a praktická dopravná výchova detí
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. - elokované pracovisko materskej školy
na Ul. J. Kollára č. 25 (školský dvor)
Celkové náklady na projekt v eur: 1 760,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur


13.6.2017

Projekt č. 1/2017 - Novomestský pivný festival

P. č. projektu: 1/2017
Názov projektu: Novomestský pivný festival
Predkladateľ projektu – žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: zábavné podujatie s hudobnou produkciou a ochutnávkou pív
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – Námestie slobody, 18. – 19.8.2017
Celkové náklady na projekt v eur: 6 800,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur