Otázky a odpovede

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď.

Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Odpovede mesta Nové Mesto nad Váhom, uverejnené v tejto sekcii, nenahrádzajú rozhodnutia alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas mestu Nové Mesto nad Váhom na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Nové Mesto nad Váhom  si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Zoznam otázok

Otázka od: Mariana Kováčiková - 28. marec 2019
Dobrý deň, dňa 4.1.2019 som menila trvalý pobyt, t.j. už nemám trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom. V Novom Meste nad Váhom som mala oficiálne evidovaného psa, za ktorého som pravidelne platila daň, resp. poplatok. Je potrebné požiadať o zrušenie evidencie psa na mestskom úrade alebo je to automaticky zrušené zrušeným trvalého pobytu. Psa mám už zaevidovaného na novom trvalom pobyte.

Odpoveď: Pokiaľ občan mení trvalé bydlisko z Nového Mesta nad Váhom do iného mesta alebo obce musí si splniť daňovú povinnosť a vypísať daňové tlačivo Priznanie k dani za psa aby nebol naďalej vedený na meste ako daňovník.
Evidencia psa je daňová povinnosť. Každý začiatok, zmena a ukončenie sa nahlasuje na tlačive daňového priznania.
Lysáková, referát účtovníctva

Otázka od: Peter Lackovic - 22. marec 2019
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či je možné aby mestská polícia začala pokutovať ludí stojacich na zúženom prejazde na sídlisku Rajková. Pravidelne tam stoja autá,ktoré prekážajú v bezpečnom prejazde. Nakoľko je už vybudované nové parkovisko nestoja tam z dôvodu nedostatku parkovacích miest ale z dôvodu lenivosti vodičov. Ďakujem

Odpoveď: Dobrý deň,
MsP môže riešiť priestupky vodičov len čo porušujú zákon 564/91 a to zákazkové značky. Môžeme pokutovať vodičov ale len v rámci zákona. Zúžená vozovka nie je zákazková značka. Tieto priestupky rieši Dopravný inšpektorát policajného zboru.

Ing. Marián Ovšák
náčelník MsP Nové Mesto nad Váhom

Otázka od: Tatiana Skovajsova - 13. december 2018
Od 1.12.2018 je výzva na zľavu kúpele Trenčianske Teplice po názvom " Kúpele v regione " aby mohli občania nášho mesta túto zľavu využiť je potrebné aby sa mesto do tejto výzvy bezplatne pruhlásilo. Prečo sa naše mesto ešte nezapojilo do tejto výzvy?

Odpoveď: Dobrý deň p.Skovajsová,
mesto Nové Mesto nad Váhom sa do tejto ponuky zapojilo. Začiatkom decembra bola zmluva o spolupráci podpísaná oboma stranami. Občanom mesta bude táto info poskytnutá v mieste obvyklým spôsobom - stránka mesta, úradná tabuľa, TV Pohoda . . .
Elena Pastieriková, referát sociálny a kultúry

Otázka od: Andrej - 13. september 2018
Dobrý deň prajem chcel by som sa informovať , či náhodou neviete, kedy bude v roku 2019 , 40.ročník Novomestského jarmoku.Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dobrý deň, t.č. nevieme, presný dátum bude stanovený vo VZN mesta, po schválení poslancami MsZ, približne máj 2019.
Pastieriková, referát sociálny a kultúry

Otázka od: Peter Kolenčík - 5. september 2018
Dobrý deň, chcel som sa opýtať, či mesto náhodou neuvažovalo o zriadení automatu na čerstvé mlieko v spolupráci s blízkym poľnohospodárskym družstvom. Myslím, že by to bol fajn benefit pre občanov. Vďaka

Odpoveď: Dobrý deň pán Kolenčík,
na ulici 1. mája č.309 je zriadená predajňa mäsa a mäsových výrobkov PD Bošáca, kde je aj mliekomat, kde si občania môžu zakúpiť čerstvé mlieko z PD.

Ing. Dušan Današ, prednosta MsÚ

Otázka od: Hynek Tecl - 27. jún 2018
Dobrý den, prosím vás, kolik bude stát občanský průkaz, po třetí ztrátě. Mockrát děkuji.

Odpoveď: Dobrý deň p. Tecl,

problematiku občianskych preukazov rieši Okresné riaditeľstvo Policajného zboru. V tejto veci sa treba sa obrátiť na OR PZ Nové Mesto nad Váhom.

Referát Matriky

Otázka od: Martina Lejčková - 15. jún 2018
Dobrý deň, zomrel mi otec. Poplatok za komunálny odpad má zaplatený na celý rok. Máme nárok na vrátenie adekvátnej čiastky? S pozdravom Martina Lejčková

Odpoveď: Dobrý deň, pani Lejčková,

podľa Zákona č.582/2004 Z.z. a Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa Dodatku č.4 § 10 Vrátenie poplatku mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi v príslušnom zdaňovacom období na základe žiadosti poplatníka alebo člena rodiny, podanej najneskôr do 30.11. príslušného zdaňovacieho obdobia, v opačnom prípade nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Alica Gajdošechová, Referát poplatkov za komunálne odpady