Organizačné zabezpečenie Jarmoku

Jarmočná kancelária

Umiestnenie: Mestský úrad, Čsl. armády 1
  1. poschodie v novej časti č.d. 244
Telefón: 032 7402 121

Jarmočný rozhlas

Umiestnenie: Mestský úrad, Čsl. armády 1
  2. poschodie č.d. 320

Zdravotná služba

Umiestnenie: Mestský úrad, Čsl. armády 1
  prízemie č.d. 122
Telefón: 032 7402 123

Mestská polícia

Umiestnenie: Palkovičova 4
Telefón: 159
Nastavenia cookies