Novomestský jarmok 2020

41. Novomestský jarmok sa uskutoční  -   11.,12.,13. septembra 2020  ZRUŠENÝ

Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 01.06.2020 ohľadom konania Novomestského jarmoku 2020 Vám oznamujem, že na základe prijatých opatrení Ústredného krízového štábu SR a vládou SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19 nebude  Mesto Nové Mesto nad Váhom v roku 2020 organizovať Novomestský jarmok 2020.
Je mi ľúto, že Vám nemôžem poskytnúť priaznivejšiu informáciu.

Ing. Dušan Današ
Prednosta MsÚ


 

Oznámenie

Oznamujeme záujemcom o predaj na Novomestskom jarmoku, že prípojku elektrickej energie Mesto Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje len v časti tržnice a na Námestí slobody. 

 


NOVOMESTSKÝ JARMOK 2020 – PODPORUJEME ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Cieľom vedenia mesta Nové Mesto nad Váhom je zabezpečovať rozvoj služieb a zlepšovať podmienky života pre občanov žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Dôležitou súčasťou je zachovávanie životného prostredia pre ďalšie generácie, minimálne v lepšej kondícii ako je tomu teraz.

Dôležitým rozhodnutím vedenia mesta je znižovanie environmentálnej záťaže životného prostredia a znižovanie množstva odpadov na skládkovanie formou dôslednej separácie odpadov a používania kompostovateľných a vratných obalov aj počas akcií organizovaných mestom a pri podujatiach konaných na verejných priestranstvách nášho mesta.

Na zabezpečenie dobrých a kvalitných služieb, potrebujeme získať od podnikateľskej sféry ktorá sa našich akcií zúčastňuje, informácie tohto druhu:
  - Približné množstvá porcií predaných počas jarmoku,
  - Približné množstvá výčapu alkoholických i nealkoholických nápojov v čase jarmoku.

Sme si vedomí, že množstvo účastníkov jarmoku a teda aj množstvo vydaných jedál a nápojov je závislé na počasí a kvalitnom kultúrnom programe. Pre dobré nastavenie sú dôležité dáta z jarmoku 2019, ideálne rozdelené na dni piatok, sobota a nedeľa, alebo aspoň údaje za celý jarmok.

Dovoľujeme si preto požiadať predajcov občerstvenia (jedlá, nápoje) o vyplnenie nasledovného formulára: >>Formulár tu.<<