Zverejňovanie

Zverejnenie zámeru mesta - previesť majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 13.6.2011 | Zobrazené: 301