Zverejňovanie

ŽP-894/2019

Žiadateľ: Igor Hrušovský, Piešťany žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 3 ks ihličnatých stromov, ktoré rastú na pozemku parc.č. 1254 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, pri rodinnom dome na Beckovskej ulici v  Novom Meste nad Váhom. Pozemok, na ktorom stromy rastú je v súkromnom vlastníctve. 

Správne konanie začalo dňa 07.03.2019. 

 

Publikované: 11.3.2019 | Zobrazené: 105