Zverejňovanie

ŽP-852/2019

Žiadateľ: Ing. Jarmila Matiková, Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks Smrekov, ktoré rastú na pozemku parc.č. 3222 k.ú. Nové Mesto nad Váhom, v záhrade pri rodinnom dome na Novej ulici v Novom Meste nad Váhom. 
Správne konanie začalo dňa 01.03.2019. 

Publikované: 5.3.2019 | Zobrazené: 104