Zverejňovanie

ŽP-2902/2019

Žiadateľ: Peter Riecky, Nové Mesto nad Váhom žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks smrekov obyčajných, ktoré rastú na pozemku parc.č. 1700 k.ú. Nové Mesto nad Váhom. Stromy rastú na súkromnom pozemku.

Správne konanie začalo dňa 12.06.2019.  

Publikované: 14.6.2019 | Zobrazené: 78