Zverejňovanie

ŽP-2209/2019

Žiadateľka: Ing. Gabriela Lipcseyová, Bratislava žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub 2 ks Smrekov obyčajných, ktoré rastú na pozemku parc.č. 4970 k.ú. Nové Mesto nad Váhom na súkromnom pozemku v Rekreačnej oblasti Zelená voda Nové Mesto nad Váhom.
Správne konanie začalo dňa 20.03.2019.  

Publikované: 26.3.2019 | Zobrazené: 92