Samospráva

Zastavenie procesu Participatívneho komunitného rozpočtu pre rok 2020

Na základe článku 12 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 5/2019 v znení Dodatku č.1, z dôvodu ochrany verejného zdravia a ekonomických opatrení, zastavujem proces PKR pre rok 2020.

Nové Mesto nad Váhom, 8. júna 2020 

                                                                                                          Ing. Jozef Trstenský
                                                                                                              primátor mesta

 

K stiahnutiu

Publikované: 12.6.2020 | Aktualizácia: 12.6.2020 | Zobrazené: 47