Zverejňovanie

Zápisnica zo 14. zasadnutia MsZ konaného dňa 25.apríla 2017

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 23.5.2017 | Zobrazené: 259