Zverejňovanie

Zápisnica z 8. zasadnutia MsZ konaného dňa 24. apríla 2012

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 9.5.2012 | Zobrazené: 324