Zverejňovanie

Zápisnica z 09. zasadnutia MsZ konaného dňa 28.júna 2016

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 14.7.2016 | Zobrazené: 220