Zverejňovanie

VZN č. 4/2018 o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch v majetku mesta nachádzajúcich sa na jeho území

Publikované: 26.4.2018 | Zobrazené: 322