Zverejňovanie

VZN č. 2/2019 - o ustanovení činností, ktorých vykonávanie na území mesta je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Publikované: 2.5.2019 | Zobrazené: 160