Zverejňovanie

VZN 5-1998 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - zrušené

Zrušené nahrádza ho VZN 1-2007

webmaster, Publikované: 21.10.1998 | Zobrazené: 167