Zverejňovanie

Výzvy na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou - REVÍZIA VÝŤAHU


 

Kontakt:

Preventivár požiarnej ochrany mesta
Bc. Rudolf Rzavský
prízemie č.d. 118
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

mobil: 0904 487 382
tel: 032 7402 118
fax: 032 7402 111
e-mail: rzavsky@nove-mesto.sk

K stiahnutiu

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 21.10.2011 | Zobrazené: 254