Zverejňovanie

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré  ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré s anachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7. 1. 2020.

Viac informácií v prílohe....

Publikované: 4.12.2019 | Aktualizácia: 4.12.2019 | Zobrazené: 208