Zverejňovanie

Výsledky priameho prenájmu pozemkov zapísaných na LV č.3160 - Mnešice

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 14.11.2012 | Zobrazené: 119