Zverejňovanie

Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 10 – dom na Námestí Slobody na parcele č. 167

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 20.9.2012 | Zobrazené: 112