Zverejňovanie

Výsledky - Obchodnej verejnej súťaže - stavba súp. č. 5 – dom na Námestí Slobody na parcele č.4405

MsÚ Nové Mesto nad Váhom, Publikované: 26.6.2013 | Zobrazené: 155