Zverejňovanie

Vyhlásenie celoplošnej deratizácie na území mesta od 30.9.do 20.10.2019 - príkaz primátora mesta 5/2018

 

PRÍKAZ  PRIMÁTORA  MESTA

č.  5 / 2019 

        určený všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám s oprávnením k podnikaniu a fyzickým osobám v Novom Meste nad Váhom. 

        Z dôvodu zabránenia premnoženiu hlodavcov a za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení

vyhlasujem na území mesta

celoplošnú deratizáciu.

 

           Deratizačné práce na základe tejto výzvy sú povinné vykonať všetky právnické osoby, fyzické osoby s oprávnením k podnikaniu a fyzické osoby vo svojich objektoch v termíne

 

od  30. septembra  do 20. októbra 2019.

 

          Právnické osoby a fyzické osoby s oprávnením k podnikaniu sú povinné písomne informovať o vykonaní deratizácie Mestský úrad v Novom Meste nad Váhom do  15. novembra 2019.

        V záujme ochrany zdravia a pre prípad náhodného požitia návnady upozorňujeme na nutnosť výrazného označenia miesta, kde je návnada umiestnená, spolu s uvedením názvu použitého prípravku a firmy, resp. osoby (meno, telefón), ktorá  ošetrenie vykonala.

 

 

 Ing. Jozef   T r s t e n s k ý
primátor mesta

 

Publikované: 19.9.2019 | Aktualizácia: 19.9.2019 | Zobrazené: 362