Zverejňovanie

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci strediska Miestne komunikácie

 

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasujú výberové konanie na obsadenie miesta 

vedúci strediska Miestne komunikácie

 

  

Požiadavky na zamestnanca

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

 

Vzdelanie v odbore

 • stavebné zameranie

 

Ostatné znalosti

 •  práca s počítačom (MS Office, internet)


Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • znalosť príslušnej legislatívy
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
 • zdravotná spôsobilosť na prácu
 • minimálne 2 ročná prax v riadení kolektívu
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • vodičský preukaz skupiny B

 

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie: 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štrukturovaný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • doklad o vzdelaní
 • súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle nariadenia GDPR zákona č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Základná zložka platu v €  (bez príplatkov, bez osobného ohodnotenia) - v zmysle platných právnych predpisov vo verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (základná stupnica platových taríf)

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 11.2.2019 v obálke s vyznačením „Výberové konanie“ na adresu: Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1,  915 01  Nové Mesto nad Váhom alebo na mailovú adresu: belakova@tsmnm.sk

  

V Novom Meste nad Váhom, 21.1.2019

 

 

                                                                                                          Ing. Anton Veselka

                                                                                                                    riaditeľ

 

K stiahnutiu

Publikované: 23.1.2019 | Aktualizácia: 23.1.2019 | Zobrazené: 237