Výberové konanie na obsadenie miesta - Príslušník Mestskej polície

 

 

V Ý B E R O V É    K O N A N I E

 Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta pracovnej pozície

PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Miesto výkonu práce:

 • Mestská polícia Nové Mesto nad Váhom , Palkovičova 4 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
 • základná zložka mzdy od 595 € a viac, podľa uznanej odbornej praxe v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. + príplatky v zmysle uvedeného zákona

Požadované kvalifikačné predpoklady:               

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • práca s počítačom - základná práca s PC - Word, Excel, Internet,
 • držiteľ vodičského preukazu skupiny B.

Iné kritériá a požiadavky:

 • komunikatívne schopnosti,
 • samostatnosť v práci a rozhodovaní,
 • požadovaný vek starší ako 21 rokov.

Doklady požadované k prihláške na výberové konanie:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov preukazujúci bezúhonnosť nie starší ako 3 mesiace
 • overený doklad o vzdelaní

 

Požadované doklady zašlite do 22. januára 2020 poštou alebo osobne prineste na adresu Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom na sekretariát prednostu mestského úradu (č. dverí 243). Predpokladaný nástup na pracovné miesto 3.2.2020.

V Novom Meste nad Váhom, 13.12.2019

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

 

K stiahnutiu

Publikované: 18.12.2019 | Aktualizácia: 18.12.2019 | Zobrazené: 1632