Zverejňovanie

Vybavenie petície - Obnovme fontánu na sídlisku Karpatská v Novom Meste nad Váhom

 

 

Dňa 10.7.2019 pod číslom 26152/2019 bola do podateľne mestského úradu doručená petícia „Obnovme fontánu na sídlisku Karpatská  v Novom Meste nad Váhom, s celkovým počtom 11 hárkov  podpisov občanov podporujúcich petíciu, ktorej ste organizátorom.

Na základe prešetrenia petície uvádzam:

Mesto Nové Mesto nad Váhom v rámci plánu obnovy sídliskových vnútroblokov, zadalo spracovanie štúdiu obnovy a revitalizácie vnútrobloku sídliska Karpatská (ďalej len „Karpatská“), ktorého súčasťou riešenia bolo aj využitie priestoru pôvodnej fontány na vybudovanie vodných prvkov, ako vhodný doplnok oživovania, zjemňovania a skvalitňovania života občanov nášho mesta.

Nakoľko sa uvedený zámer stretol s nevôľou občanov žijúcich v bezprostrednom dotyku bývalej fontány, uskutočnili sme mieste stretnutie s dotknutými obyvateľmi na ulici Jasná č.7 až č.12.

Výsledkom stretnutia bola dohoda o vybudovaní vodného prvku s tým, že bude umiestnený do stredu plochy súčasnej zelene.

Výsledok vybavenia petície:

Na základe prehodnotenia možností umiestenia vodného prvku ako súčasť revitalizácie Karpatská a zohľadnenia požiadaviek obyvateľov ulice Jasná bývajúcich v bezprostrednej blízkosti bývalej fontány Vám oznamujem, že Vašej petícii o obnovenie fontány na sídlisku Karpatská podľa pôvodného zámeru mesta, nevyhovujem.

Ako dôvod uvádzam nespokojnosť obyvateľov, ako je vyššie uvedené.

Zároveň potvrdzujem, že mesto Nové Mesto nad Váhom bude realizovať v rámci revitalizácie Karpatská i budovanie vodného prvku, s umiestnením podľa situačného plánu pripojeného v prílohe tohto oznámenia.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Publikované: 14.8.2019 | Aktualizácia: 14.8.2019 | Zobrazené: 297