Zverejňovanie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.11 Územného plánu sídelného útvaru ( ZaD č.11 ÚPN – SÚ ) Nové Mesto nad Váhom

Publikované: 14.6.2018 | Aktualizácia: 13.6.2018 | Zobrazené: 432