Zverejňovanie

Schválenie Dodatoku č. 6 k VZN 1/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Publikované: 12.12.2019 | Aktualizácia: 12.12.2019 | Zobrazené: 202