Zverejňovanie

Schválenie Dodatoku č. 1 k VZN č. 9/2016 o miestnych daniach

Publikované: 12.12.2019 | Aktualizácia: 12.12.2019 | Zobrazené: 164