Zverejňovanie

Schválenie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta

Publikované: 19.6.2019 | Zobrazené: 104