Rozhodnutie zriaďovateľa o termíne prijímacích skúšok do ZUŠ

 

MESTO Nové Mesto nad Váhom
Mestský úrad – oddelenie školstva, mládeže a telesnej kultúry


 Č. 25022/2020
16.6.2020

 

Rozhodnutie o termíne prijímacích skúšok do základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

  

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/11326:2 zo dňa 11.6.2020 mesto Nové Mesto nad Váhom ako zriaďovateľ určuje termín konania prijímacích skúšok do všetkých druhov a odborov štúdia v Základnej umeleckej škole J. Kréna, Štúrova ul. 590, Nové Mesto nad Váhom.

Termín konania prijímacích skúšok do všetkých druhov a odborov štúdia v školskom roku 2020/2021 sa určuje nasledovne:

 

1. kolo prijímacích skúšok: 24. – 25.6.2020 od 14.00 do 17.00 hod.

2. kolo prijímacích skúšok:   3. –   4.9.2020 od 14.00 do 17.00 hod.

 

Riaditeľ školy oznámi termín konania prijímacích skúšok na webovom sídle školy a na iných verejne dostupných miestach.


Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

 

K stiahnutiu

Publikované: 17.6.2020 | Aktualizácia: 17.6.2020 | Zobrazené: 472