Samospráva

Projekt č. 6/2019 - Novomestský pivný festival

P. č. projektu: 6/2019
Názov projektu: Novomestský pivný festival
Žiadateľ o dotáciu: Double Agency, s.r.o., Beckov
Oblasť podpory: kultúra
Zámer a cieľ projektu: zábavné podujatie s hudobnou produkciou a ochutnávkou pív
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto n. V. – Námestie slobody, 23.-24.8.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 7 430,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: honorár pre účinkujúcu hudobnú skupinu

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 4.5.2019 | Zobrazené: 2121