Samospráva

Projekt č. 2/2019 - Vševedko poznáva - VYRADENÝ

P. č. projektu: 2/2019
Názov projektu: Vševedko poznáva
Žiadateľ o dotáciu: Materská škola – EP Dibrovova ul., Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: životné prostredie
Zámer a cieľ projektu: vytváranie vzťahu detí k prírodnému prostrediu a jeho ochrane
Miesto a termín realizácie projektu: školský dvor EP MŠ Dibrovova ul., VI.-XII.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 1 763,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie a osadenie náučných tabúľ na altánok na školskom dvore

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 4.5.2019 | Zobrazené: 98