Samospráva

Projekt č. 12/2019 - Pastoračný klub detí a mládeže

P. č. projektu: 12/2019
Názov projektu: Pastoračný klub detí a mládeže
Žiadateľ o dotáciu: OZ Premena Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, šport, sociálna pomoc
Zámer a cieľ projektu: Zabezpečenie materiálového vybavenia pastoračného centra na aktivity detí a mládeže
Miesto a termín realizácie projektu: Pastoračné centrum pri r. k. kostole v Novom Meste n. V., 2019
Celkové náklady na projekt v eur: 2 100,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 1 500,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie skrine a spoločenských hier

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 10.5.2019 | Zobrazené: 245