Samospráva

Projekt č. 11/2019 - Beh na Bradlo

P. č. projektu: 11/2019
Názov projektu: Beh na Bradlo
Žiadateľ o dotáciu: Gymnázium M. R. Š. Nové Mesto nad Váhom
Oblasť podpory: kultúra, šport
Zámer a cieľ projektu: Podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, prehlbovanie vedomostí o významnej osobnosti
Miesto a termín realizácie projektu: Gymnázium M.R.Š., mohyla na Bradle., 3.5.2019
Celkové náklady na projekt v eur: 870,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 320,- eur
Účel použitia dotácie: zakúpenie funkčných tričiek pre s potlačou

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 4.5.2019 | Zobrazené: 280