Samospráva

Projekt č. 5/2021 - Detský letný tábor 2021

P. č. projektu: 5/2021
Názov projektu: Detský letný tábor 2021
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-VII.2021
Celkové náklady na projekt v eur: 3 275,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup športových potrieb, materiálu na tvorivé dielne, spoločenských hier, kancelárskych potrieb a vecných cien pre deti

Publikované: 14.4.2021 | Aktualizácia: 14.4.2021 | Zobrazené: 231
Nastavenia cookies