Participatívny komunitný rozpočet - Jedinečná možnosť pre Novomešťanov ako aktívne prispieť k zvýšeniu kvality života v meste

Máte pocit, že Vášmu vnútrobloku chýba život? Že stačí len vysadiť pár stromov, kríkov, či byliniek? Alebo zrenovovať staré prvky detského ihriska? Natrieť lavičky, vytrhať burinu, zorganizovať brigádu, workshop, športové podujatie, či inú zmysluplnú akciu pre vašu komunitu? Už nemusíte čakať, kým to „niekto z úradu vybaví“. Práve teraz máte šancu zrealizovať vlastný projekt podľa vlastných potrieb. Zapojte sa do procesu realizácie participatívneho komunitného rozpočtu (PKR).

Mesto už 4. rok pokračuje v aktivitách PKR, ktorého pilotný ročník sme odštartovali v roku 2017. Ide o demokratický nástroj, ktorý umožňuje občanom priame zapojenie do rozhodovacieho procesu o rozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Obyvatelia samosprávy sa tak môžu aktívne angažovať v realizácii verejných služieb a fungovania samosprávy. Do procesu PKR sa môžu zapojiť buď predložením konkrétneho projektu, či hlasovaním za jednotlivé projekty. Na zrealizovanie svojho projektu môže žiadateľ získať dotáciu od mesta až do výšky 2 500 €. Cieľom PKR je podporiť projekty alebo aktivity, ktoré pomôžu zlepšiť podmienky života v našom meste alebo vyriešiť určité problémy obyvateľov mesta, resp. určitej skupiny – komunity. Predkladateľom žiadosti o dotáciu na zrealizovanie vlastného projektu môže byť fyzická osoba, občianske združenie alebo nezisková organizácia. Všetci však musia pôsobiť na území nášho mesta.

Milí Novomešťania, využite možnosť realizovať svoje nápady na zlepšenie života v našom meste. Ide o jedinečnú možnosť, ako si z mestských peňazí môžete zrealizovať projekt vo svojom bezprostrednom okolí, sídlisku, či komunite.  Akýkoľvek nápad, ako zlepšiť životné prostredie, skrášliť okolie bydliska, spestriť ponuku kultúrnych i spoločenských podujatí, pomôcť deťom i dospelým, ktorí sú na pomoc iných odkázaní, riešiť problematiku psov a mačiek bez domova a mnohé iné zaujímavé podnety na zlepšenie života v našom meste môžete zrealizovať prostredníctvom vlastného projektu. Stačí len sformulovať Váš zámer do podoby žiadosti a predložiť ju na mestský úrad do konca marca 2020.

Formulár žiadosti ako aj podrobné pravidlá nájdete >> tu <<.

Predložené projekty budú skontrolované, zosumarizované a zverejnené na úradnej tabuli a na web stránke mesta. Následne (spravidla do 30. apríla) sa uskutoční verejné posudzovanie projektov. Výstupom verejného posudzovania bude výber úspešných projektov určených na verejné hlasovanie, ktoré bude prebiehať do 20. mája 2020. Dotácie budú prideľované podľa poradia projektom v zmysle počtu získaných hlasov, až do vyčerpania celkovej sumy vyčlenenej na PKR. Realizácia schváleného projektu musí prebehnúť do konca roka 2020.

Naše mesto patrí k prvým lastovičkám, ktoré dali možnosť komunitám podieľať sa na rozvoji mesta prostredníctvom PKR. Postupne sa pridávajú i ďalšie samosprávy. Z doterajších príkladov dobrej praxe sa môžete inšpirovať projektami ako: vybudovanie detských ihrísk a pieskovísk, revitalizácia vnútroblokov, budovanie komunitných záhonov, prírodných záhrad, organizovanie zážitkového vzdelávania, workshopy na tému ekologického správania v každodennom živote, správne triedenie odpadu, vytváranie nulového odpadu, zážitkové programy pre deti zo znevýhodnených rodín, podporné programy pre sociálne, či telesne znevýhodnené osoby, projekty v kultúrnej, či športovej oblasti.... a pod.

Zrealizovať teda môžete čokoľvek, čo pomôže skvalitniť život vo vašej komunite, sídlisku, v meste. Preto neváhajte a predložte žiadosť o dotáciu. Budeme sa tešiť z každého zmysluplného projektu.


Vaše mesto

Publikované: 12.3.2020 | Aktualizácia: 12.3.2020 | Zobrazené: 252